Täytä kaikki kohdat ja paina "lähetä", kiitos.
Ulkomaalaiset asiakkaat (myyjät ja/tai ostajat, arviokirjan tilaajat)
Yhtiöitä myyjinä ja/tai ostajina?
Kuolinpesät asiakkaina
Rahastot asiakkaina
Käytättekö tarjouskauppaa kauppatapana?
Myyttekö rakennusliikkeiden uudistuotantoa?
Markkinoitteko kiinteistönvälityksen ohella eri pankkien rahoituspalveluita?
Onko teillä tällä hetkellä asiakkaina yrityksiä, jotka ovat selvitystilassa, tai joutumassa lähiaikoina selvitystilaan, tai muuten haasteellisessa taloustilanteessa olevia?

© 2020 Korniloff & CO