Rahanpesupaketti

Tilitoimistot

Vakuutusedustajat

Kiinteistönvälittäjät

Uusi rahanpesulaki astui voimaan 1.1.2018, joka toi tullessaan isoimpana muutoksena uusia ilmoitusvelvollisia yrityksiä valvomaan, tunnistamaan ja ilmoittamaan rahanpesu- ja terrorismin rahoittamisyrityksistä.

Rahanpesulaki velvoittaa ilmoitusvelvollisia yrityksiä nimensä mukaisesti ilmoittamaan rahanpesun selvityskeskukselle mahdollisista rahanpesu- tai terrorismin rahoittamisen yrityksistä tai teoista. Mutta, ilmoitusvelvollisen yrityksen tulee myös laatia tiettyjä dokumentteja toiminnastaan, sekä kouluttautua lain vaatimuksista. Näitä dokumentteja ovat:

- Riskiarvio omasta toiminnasta

- Sisäiset toimintaohjeet yritykselle

- Tunnistaa asiakkaat ja heidän riskiluokitus, sekä poliittinen vaikutusvalta

Dokumentteja on päivitettävä ja henkilöstön kouluttauduttava säännöllisesti.

Lain velvollisuuksien täyttämistä valvotaan (Aluehallintovirasto ja Finanssivalvonta) aktiivisesti ja jos ilmoitusvelvollinen on laiminlyönyt velvollisuutensa tuottaa dokumentit ja kouluttautua, on luvassa vähintään rikesakko (yritykselle vähintään 5000 € ja korkeintaan 100.000 €). Rikesakko luonnolliselle henkilölle on vähintään 500 € ja korkeintaan 10.000 €. 

Olemme tehneet näitä riskiarvioita, sisäisiä toimintaohjeita ja tunnistamislomakkeita, sekä kouluttaneet yli 300 uutta ilmoitusvelvollista. Tuotamme palvelun täysin sähköisesti ja asiakkaillemme vaivattomasti. Näin saamme kustannukset todella alas, johon ei muut lakitoimistot pysty.

Arvoisa tilitoimistoyrittäjä, vakuutusedustaja tai kiinteistönvälitysyrittäjä - asiakkaanamme varmistat, että täytät lakisääteiset velvollisuutesi varmasti.

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

© 2020 Korniloff & CO